Huisregels

Om de lessen goed te laten verlopen hebben we een aantal huisregels geformuleerd.
 

 • Indien u verhinderd bent een les bij te wonen, geeft u dit dan a.u.b. tijdig door. Dit kan telefonisch, via sms of een e-mail. Tijdens lesuren (zie 'Planning cursussen') gelieve niet te bellen, dan kunt u sms’en.
 • Lessen die op initiatief van Hondenschool De Lijn worden afgelast wegens slechte weersomstandigheden of anderszins komen voor rekening van de hondenschool. De lessen worden dan opgeschoven.
 • Indien een les niet doorgaat, wordt u dit zo spoedig mogelijk bij voorkeur per sms doorgegeven. Indien geen mobiel nummer bekend is bij de cursusleiding, belt zij het netnummer om de afgelasting door te geven.
 • Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Wel kan in overleg met de cursusleiding gekeken worden naar de mogelijkheid om de gemiste les(sen) in te halen. Echter is hier geen recht op, indien het niet mogelijk is.
 • Indien de cursist tussentijds besluit te stoppen met de cursus, is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.
 • U wordt vriendelijk doch dringend verzocht wijziging in (mobiele) telefoonnummers en/of e-mailadressen zo spoedig mogelijk door te geven aan Hondenschool De Lijn.
 • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn zodat u de groep niet hoeft te storen.
 • Zieke honden kunnen niet deelnemen aan de lessen. U kunt wel zélf de les bijwonen om thuis met uw hond verder te kunnen trainen.
 • Loopse teven mogen meedoen aan de lessen, mits zij een broekje dragen die voorzien is van 'No-love' spray.
 • Het gebruik van een prikband en/of slipketting is niet toegestaan.
 • Bij het betreden van het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn en onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder te staan.
 • Het is verboden zonder toestemming van de cursusleiding gebruik te maken van de hondentoestellen.
 • De begeleider van de deelnemende hond is aansprakelijk voor eventuele schade die een door hem/haar geleide hond veroorzaakt aan personen, honden of overige zaken.
 • Deelname aan de cursussen geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Op het veld wordt de hond door max. 1 persoon begeleid, tenzij de cursusleiding anders toestaat. Toeschouwers kunnen toekijken vanaf de zijlijn van het veld.
 • Roken, drinken en bellen (tenzij in noodgevallen) is niet toegestaan tijdens de les. De GSM staat dus niet aan.
 • Het slaan, schoppen en/of mishandelen van uw hond is uiteraard uit den boze. U zult hierop direct verwijderd worden van het veld.
 • Voor de voortgang van de cursus is het noodzakelijk dat u op dagelijkse basis dat oefent met uw hond wat op de cursus wordt aangeleerd.
 • Indien u niet tijdig heeft betaald, behoudt hondenschool De Lijn zich het recht voor u de toegang tot de cursus te weigeren.
 • Vanaf het moment dat u bij aankomst de toegangspoort passeert, bent u verplicht de ontlasting van uw eigen hond op of rondom het trainingsveld op te ruimen en te deponeren in de daartoe bestemde afvalbak.